Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Hjem / Innledere / Peter G Morris

Peter G Morris er professor i prosjektledelse ved University College London. Han har hatt en aktiv rolle i utviklingen av prosjektfaget over mange tiår og har blant annet vært primus motor for den mest kjente håndboken i prosjektledelse. Han har mottatt en rekke prestisjefylte priser for sin utvikling av prosjektfaget. Han har arbeidet bredt med fagets utvikling, effektive gjennomføringsmodeller, organisering for endring og innovasjon. Han er en forkjemper for at prosjekter er sentrale mekanismer for endring – også for å håndtere de store samfunnsutfordringene.

Mot til å se «the grand Challenge»
Prosjekt – en nøkkel til å møte klimautfordringene

Planeten er i endring. Vi må handle nå! Horisonten er 20 år. ‘Prosjekt’ er en sentral nøkkel for å løse denne utfordringen! Prosjektledelse handler åpenbart om ledelse og styring av prosjekter. Men, vi er ikke satt opp rett for å løse ‘the grand challenge’. Hvordan kan vi skape kraft til endring i hele næringer? Hele samfunn? For kloden? Hva kan vi lære av NASA’s Man-on-the-Moon (Apollo) program? Morris peker på hvordan det er mulig å tenke og handle stort. På en tankevekkende måte viser han hvordan politisk lederskap, tydelig ansvarliggjøring, finansieringsformer og andre digitale løsninger sammen gir HANDLEKRAFT. Hvordan får vi dette på plass? Han viser hvordan større endringer krever at vi må stå sammen og at vi må utfordre det eksisterende og samtidig lære av hverandre.

INNLEDERE

[INNLEDERE]