Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Hjem / Innledere / Andrew Davies

Andrew Davies er professor i prosjektledelse ved University College London. Han er en meget anerkjent forsker innenfor prosjektfaget. Hans spesialområder er innovasjon og læring i prosjekter og prosjektbaserte virksomheter. Han har forsket på; hvordan de som samarbeider i prosjekt-konsortier kan lykkes med å integrere kunnskap og utvikle ny kunnskap – og derigjennom skape nye løsninger; hvordan prosjektbaserte virksomheter kan utvikle høy kapasitet for dynamisk og innovativ atferd. Han har en spesialinteresse i hvordan man øker evnen til å gjennomføre store infrastruktur-prosjekter effektivt og har blant annet fulgt Heathrow Terminal 5, London 2012 Olympics tett.

 

Mot til innovasjon
Innovasjon og læring i megaprosjekter

Den sikreste måten å lykkes med prosjekter – særlig mega-prosjekter – er å innovere gjennom hele prosjektgjennomføringen. Basert på mer enn 10 års forskning på store prosjekter viser Davies hvordan man i store høy-risiko prosjekter på ulike måter kan innovere og lære gjennom hele prosjektets løp. Davies viser prosjektledere og eiere når, hvordan og hvorfor de må jobbe kontinuerlig med innovasjon for å øke prosjektsuksess. Dette er viktig læringspunkter også for prosjekter som faller utenfor kategorien mega-prosjekter. Prosjekter er befengte med usikkerhet, knyttet til teknologi, design, operasjonelle aspekter, koordinering, fordeling av ansvar og myndighet, kostnader… Listen er lang. Kompleksiteten øker vanligvis med størrelsen på prosjektet, og kompleksitet genererer usikkerhet. Økt kompleksitet gjør det ofte vanskelig å forutse vanskeligheter, endringer i betingelser for arbeidet og muligheter som dukker opp. Kontinuerlig innovasjon i prosjektgjennomføringen er en måte å håndtere dette på.

INNLEDERE

[INNLEDERE]