Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Hjem / Innledere / Harald Nikolaisen

Harald V. Nikolaisen  har lang fartstid innen bygg og anlegg. Han er administrerende direktør i Statsbygg siden 2013 og styreleder i Nye Veier. Har tidligere vært utbyggingsdirektør Jernbaneverket og har erfaring fra Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og Statoil (Equinor).

Mot til å se «the grand Challenge»
Prosjekt – en nøkkel til å møte klimautfordringene

Vi må handle nå! Vi må tenke nytt.  ‘Prosjekt’ er en sentral nøkkel for å møte klimautfordringen. Prosjektledelse handler åpenbart om ledelse og styring av prosjekter, men hvordan kan vi gjennom prosjektene skape endringer som BETYR noe? Hvordan kan vi skape kraft til endring i hele næringer? Hele samfunn? Hva krever det av modige ledere og modige løsninger?

Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, og Ståle Rød, konsernsjef i Skanska, er begge velkjente for å fremme bærekraft og samfunnsansvar i byggenæringen i mange sammenhenger. Sammen åpner de prosjekt 2019.

Vi spør dem:

  • Hvordan jobber de som toppledere for å endre en hel næring og påvirke samfunnsutviklingen? Hvor finner de kraft til å endre?
  • Prosjekt = handling. Hvordan mener de vi kan balansere behovet for å handle nå – med tid til å skape gode løsninger og finne ut av hva er det vi virkelig vil ha? Hvordan jobber de med ledelse av front-end av de store prosjekter – hvilke viktige spørsmål stiller de?
  • Komplekse problemer – krever komplekse og nyskapende løsninger. Hvordan jobber de med egen virksomhet for at den skal ha denne kraften?

Administrerende direktør i Statsbygg Harald Nikolaisen har vist stort engasjement for en mer bærekraftig byggenæring. «Få land i Europa bygger så mye nytt som Norge. Vi er inne i de store prosjektenes tidsalder». Samtidig trekkes byggenæringen ofte frem som en miljøsynder. Jeg er opptatt av er at vi i framtiden må belaste miljøet mindre og utnytte de arealene vi alt har langt bedre», understreker Nikolaisen. «Vi må også passe på å lokalisere offentlige institusjoner slik at de genererer minst mulig transport, og har en miljøvennlig energi- og materialbruk».

Skanska er eneste entreprenørselskap på «Change the world»-lista til finansmagasinet Fortune – sammen med selskaper som Apple, Patagonia og Philips. «Denne anerkjennelsen viser at Skanskas bærekraftarbeid har gitt oss en global lederrolle i bransjen», sier konsernsjef Ståle Rød. Han er stolt over innsatsen som kollegene i Skanska Norge gjør for å utfordre både byggherrer, bransjekolleger og seg selv til å nå stadig nye mål innen samfunnsansvar og bærekraft.

INNLEDERE

[INNLEDERE]