Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Hjem / Innledere / Erik Dammen

Erik Aursnes Dammen innehar rolle som strategisk rådgiver til ledelsen i større prosjektvirksomheter. Han har bred erfaring fra- og smittende engasjement for forbedring av prosjektvirksomheter i privat og offentlig sektor. Erik har siden 2001 veiledet og undervist omkring 15 000 ledere, prosjektledere og prosjektmedarbeidere som del av over 50 kundetilpassede forbedringsprogrammer som han enten har hatt ansvaret for eller vært sentral i etableringen og gjennomføringen av.

Erik blir hyppig brukt som foredragsholder, inspirator, kursleder og veileder for virksomhetsledere, prosjekteiere, prosjektledere og fagpersoner innen prosjektfaget og får svært gode tilbakemeldinger og evalueringer.

Kraft til verdistyrt prosjektgjennomføring

Bedre prosjekter har vært på agendaen til både private og offentlige virksomheter i mange år. Selv om mange iverksetter forbedrings-initiativ så ser vi fortsatt at mange prosjekter sliter og at det store potensialet ikke hentes ut. Hvorfor er dette så krevende og hva kreves for å lykkes? Erik vil i dette foredraget belyse sentrale problemstillinger og suksessfaktorer for å lykkes med forbedrings-initiativene. Erfaring viser at nøkkelen ikke alene ligger i å jobbe med prosjektledelses-leddet – kanskje den største nøkkelen ligger hos virksomhetsledelsen og hvordan de leder og arbeider for å sikre gjentatte vellykkede prosjekter. Skal vi våge oss til å si at «du får den organisasjonen du leder»…

INNLEDERE

[INNLEDERE]