Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Hjem / Innledere / Madeleine T. Skjølås

 

Madeleine Torkveen Skjølås er avdelingsdirektør i Statsbygg, hvor hun har jobbet siden 2016. Hun er utdannet sivilingeniør og MBA og har bred ledererfaring fra flere bransjer med vekt på byggenæringen, både som byggherre og entreprenør.

Kraft til økt verdiskaping: systematisering og standardisering
Årets prosjekt 2018

Fra 2015 har Statsbygg og Kriminalomsorgen i samarbeid standardisert og systematisert bygging av fengselsbygg, med meget god effekt på både kostnad og byggetid. Det er utarbeidet en arealveileder for standardisering av fengselsbygg som reduserer usikkerheten og skaper større forutsigbarhet i prosjektene. Arealveilederen har mer enn halvert tiden fra plan til ferdig bygg, og byggekostnadene er redusert med minst 20 %. Standardiserte løsninger har også redusert kostnader til drift og opplæring av personalet. Ansatte i fengsler kjenner seg igjen uavhengig av sted, og innsatte får enhetlige forhold uavhengig av soningssted. Romprogram er standardisert, med krav til arkitektur, materialer og løsninger. Grunnlaget er skalerbart slik at man får utnyttet konseptet om det er større eller mindre fengsler som skal bygges eller utvides. Avklaringer med bruker og oppdragsgiver skjer mer effektivt.
Arealveilederen ble utviklet samtidig med utvikling og bygging av fengslene på Skien, Ullersmo og Eidsberg. Arealveilederen ligger til grunn for og har blitt videreutviklet i forbindelse med fengslene som nå er under ferdigstillelse i hhv. Froland og Mandal.

INNLEDERE

[INNLEDERE]