Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Hjem / Innledere / Janeche Bull Borander

Janeche Bull Borander er utviklingssjef hos Arkitektbedriftene i Norge med ansvar for prosjektet «Arkitektur skaper verdi», som fokuserer på arkitektur som strategisk virkemiddel i samfunnsutviklingen. Hun er utdannet sivilarkitekt ved Bergen arkitekthøgskole og arkitektskolen i København, med videreutdanning i prosjekteringsledelse fra NTNU, og har nær 20 års erfaring som prosjekterende arkitekt, spesielt innen bolig og regulering.

Kraft til å skape verdi – gjennom arkitektur som endrer

Arkitektur handler om våre menneskeskapte omgivelser, om å gi behov og samfunn fysisk form. Hvordan boliger, byrom eller arbeidsplasser er utformet har direkte påvirkning på livskvaliteten vår, på miljøet, og på økonomien – i både stor og liten skala. Et bygg eller områdes arkitektoniske og miljømessige kvaliteter er med på å skape gode sosiale effekter som igjen har økonomisk verdi.
Arkitektbedriftene i Norge har i prosjektet «Arkitektur skaper verdi» samlet eksempler på hvordan god arkitektur svarer på behov og utfordringer for både individ og samfunn, og dermed skaper ringvirkninger og bidrar til økt verdiskapning. Målet er å vise potensialet som ligger arkitektur, og gi ideer til hvordan dette kan være et verktøy for strategisk samfunnsutvikling.

INNLEDERE

[INNLEDERE]