Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Hjem / Innledere / Jon Lereim

Jon Lereim er professor II ved BI og har lang erfaring fra industrien.  Han har blant annet vært ansatt i ulike lederjobber på senior- og Executive-nivå i flere store offshore-aktører.  I tillegg har han lang erfaring som uavhengig rådgiver og prosjektleder for bl.a. et vidt spekter av utbyggere og entreprenører onshore og offshore.

Digitaliserte beslutningsprosesser i og rundt prosjekter
Når der de støttende?

Digitalisering endrer måten prosjekter planlegges og gjennomføres på. Det gjelder for alle prosjektprosessene, produksjonsprosessene, støtteprosessene og ledelsesprosessene, men hva med beslutninger og nøkkelroller for å ivareta nødvendige strategiske beslutninger? Her må det fokuseres på både valg av riktig idé/prosjekt så vel som strategisk og operasjonell styring av vedtatte prosjekter. Lervik og Lereim presenterer en kartlegging av hvordan digitalisering, herunder big data, maskin-læring, AI, robotisering, og predictive analytics, kan forbedre og effektivisere prosesser og verdiskapning.

Cognite er et internasjonalt ledende selskap innen digitalisering for design av dataplattformer brukt innen arbeidsprosesser og verdiskapning, og seslkapet har omfattende leveranser til operatør-selskaper så som Aker BP, Aker Energy med flere.

John Markus Lervik, adm.dir i Cognite, og Jon Lereim, Associate Dean, Energy management, vil ha dialog og diskusjon om hvilke muligheter og utfordringer digitalisering betyr for fremtidens prosjektmodeller og prosjektgjennomføring.

INNLEDERE

[INNLEDERE]