Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Prosjekt 2019 Jubileumskonferanse

[ Onsdag 6. november, Meet Ullevaal, Oslo ]

Hjem / Innledere / Arne Krokan

Arne Krokan er en av Norges mest ettertraktede foredragsholdere innenfor digitalisering og teknologi. Arnes store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for verdiskaping. Han er en engasjerende foredragsholder med både faglig tyngde og en underholdende formidlingsevne.

Dataspill som gir viktig kompetanse i prosjekter: ledelse og samhandling

Krokan vil fokusere på spill som virkemiddel for læring og kunnskapsutvikling som er verdifulle i prosjekter. Gjennom spill kan prosjektdeltakere øve seg på ferdigheter de ellers ikke får utviklet godt nok gjennom sitt arbeide. Dette kan bidra til opplevelse av mestring og økt nytteverdi. Spill trener opp egenskaper som fremmer samarbeid, utvikler sosiale ferdigheter, ferdigheter til å lede og kommunikativ kompetanse. Gjennom spill kan man øve opp evnen til fjernstyring og multitasking, samt øye-hånd koordinering som eksempelvis kirurger, aksje-tradere og piloter trenger. Spill er også ypperlige simuleringsverktøy hvor man kan synliggjøre sammenhenger mellom; lek – alvor; og fritid – jobb.

INNLEDERE

[INNLEDERE]